JURIDISCHE MEDEDELINGEN

  1. UITGEVER VAN DE WEBSITE

De website FRENEHARD & MICHAUX (https://frenehard-michaux.eu) (hierna “de Website” genoemd) wordt geproduceerd en uitgegeven voor de vennootschap FRENEHARD & MICHAUX SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 6.365.123, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Alençon onder het nummer 535 450 050, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ZA LES BREDOLLIERES 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

Contact:

Afgevaardigde voor de gegevensbescherming (DPO): Laurent MONTES

Redactieverantwoordelijke: Dominique PAGNIEZ

  1. HOST VAN DE WEBSITE

De Website wordt gehost door de vennootschap OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

  1. DIVERSEN

FRENEHARD & MICHAUX heeft de volgende documentatie opgesteld en stelt deze ter beschikking van de gebruikers van de Website. Er wordt de Gebruikers van de Website ten zeerste aangeraden er kennis van te nemen: